Kabelanslutet Vantage Pro2 givarpaket GroWeather, solsensor (6820CM)

  • 14 335 kr

Givarpaket som innehåller vindmätare (12 m kabel), regnmätare, temperatur- och luftfuktighet och solstrålningsgivare i en enhet.

Artikelnummer: 6820CM
Leverantör: Davis Instruments
Dela

Används tillsammans med Weather Envoy, Vantage Pro2 konsol eller Enviromonitor. För presentation på internet komplettera WeatherEnvoy/Vantage Pro2 med WeatherLink seriell/USB eller använd enbart WeatherLink Live eller Enviromonitor Gateway. Givarenheten innehåller regnmätare, temperatur- och luftfuktighetsmätare, vindmätare (anemometer) med 12 m kabel samt solstrålningsgivare. Temperatur- och luftfuktighetsmätaren är inbyggd i strålningsskyddet. Anemometern kan placeras skild ifrån de andra givarna tack vare kabeln (12 m) som kan förlängas till max 150 m. Givarenheten strömförsörjs från konsolen eller kabelansluten Enviromonitor.