EnviroMonitor trådlös nod (6810)

  • 7 300 kr

Samlar data från givare och överför det till EnviroMonitor Gateway. Ett antal olika givare från Davis och tredje-parts tillverkare kan sända data till noden, in

Artikelnummer: 6810
Leverantör: Davis Instruments
Dela

Samlar data från givare och överför det till EnviroMonitor Gateway. Ett antal olika givare från Davis och tredje-parts tillverkare kan sända data till noden, inklusive temperatur, luftfuktighet, bladfuktighet, jordfuktighet, jordens salthalt, lufttryck m.m. Den soldrivna noden är fristående och väderbeständig. Varje EnviroMonitor-nätverk kan vara värd för upp till 32 noder. Noder kommunicerar med varandra, vilket möjliggör fullständig nätverksflexibilitet över stora avstånd.