Vantage Pro trådlös

Givarenheten sänder trådlöst till mottagaren. Avsedd i första hand för företag, jordbruk och andra professionella användare. Fler typer av givare t ex temperatur, bladfuktighet, jordtemperatur och jordfuktighet kan anslutas. Kan kompletteras med anslutning till dator/internet.