Enviromonitor

Vad innebär ett EnviroMonitor-system?

Installera de sensorer du behöver, där du behöver dem. Väderstation och sensorer installerade i noder rapporterar till en gateway som skickar data till WeatherLink Cloud. Intuitiva appar och webbplats låter dig komma åt, analysera och dela dina data på din smartphone, surfplatta eller dator. En enskild sändarenhet kan anslutas till Enviromonitor Gateway och mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd, vind, solstrålning och UV-strålning från en plats och sända detta via mobil anslutning till Weatherlink Cloud.