Enviromonitor

Vad innebär ett EnviroMonitor-system?

Installera de sensorer du behöver, där du behöver dem. Väderstation och sensorer installerade i noder rapporterar till en gateway som skickar data till WeatherLink Cloud. Intuitiva appar och webbplats låter dig komma åt, analysera och dela dina data på din smartphone, surfplatta eller dator.