Bladfuktighet

Givare för användning till vår bladfuktighetsmätare. Ger ett värde från 0 (torrt) till 15 (genomfuktigt).