Datalogger

Utrustning för anslutning av väderstationer till Internet och/eller dator via WiFi, USB eller seriell anslutning.