Jordfuktighet

Givare till vår jordfuktighetsmätare för registrering av jordfuktighet. Mäter inom området 0 – 200 cB.