Olika modeller av väderstationer

Davis Vantage Pro2 trådlös version
Givarenheten sänder trådlöst till mottagaren. Avsedd i första hand för företag, jordbruk och andra professionella användare. Det är möjligt att ansluta fler typer av givare t ex temperatur, bladfuktighet, jordtemperatur och jordfuktighet och att ansluta till dator eller internet.

Davis Vantage Pro2 kablad version
Givarenheten är ansluten med kabel till mottagaren och kabeln kan vara upp till 300 m. Denna modell går att komplettera med anslutning till dator/internet. Det går inte att utöka med fler typer av givare förutom UV- och solstrålning.

Vantage Enviromonitor
En helt ny version där väderstationen blir mobil. Givarna kan vara kabelanslutna eller trådlösa och sänder till mottagarenheten. Vantage Enviromonitor innehåller batteri, solcell och ett mobilmodem. Utmärkt för mobila tillämpningar som t ex jordbruk, vindmätning, övervakning m.m. där fast uppkoppling och/eller elström inte finns tillgänglig.

Davis Vantage Vue
En trådlös väderstation i första hand avsedd för hemmabruk och den intresserade privatpersonen. Den trådlösa givarenheten sänder till mottagaren och kan kompletteras med anslutning till dator eller internet.