Solstrålning

Givare för mätning av solstrålning. Mäter i enheten W/m².