Luftfuktighet

Givare för mätning av luftfuktighet utomhus. Mäter inom intervallet 0 – 100%.