Givare

Här hittar du alla olika givare som passar till väderstationerna. En del givare behöver extra sändare för att fungera. Alla givare kan inte anslutas till de kabelanslutna väderstationerna.