Givarpaket

Givarpaket för mätning av temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet, vindriktning, solstrålning, uv-strålning, bladfuktighet, jordtemperatur och jordfuktighet. Ansluts trådlös till en konsol. Avstånd mellan givare och mottagare kan vara upp till 300 m.