Givarpaket

Givarpaket för mätning av temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet, vindriktning och solstrålning. Ansluts med kabel till en konsol.