Vantage Connect

En helt ny version där väderstationen blir mobil. Givarna kan vara kabelanslutna eller trådlösa och sänder till mottagarenheten. Vantage Connect innehåller batteri, solcell och ett mobilmodem. Genom att komplettera med ett abonnemang kan data laddas upp till Internet var 5:e, 15:e eller 60:e minut. Utmärkt för mobila tillämpningar som t ex jordbruk, vindmätning, övervakning m.m. där fast uppkoppling och/eller elström inte finns tillgänglig.