Vind

Givare för mätning av vindhastighet och vindriktning.