Om oss

Vaderstationer.se – väderstationer för professionell användning. Vi har varit verksamma sedan 1980 och har arbetat med väderstationer från Davis Instruments sedan 1997.

Vårt fokus är installation, service, support och försäljning av väderstationer från Davis Instruments. Dessa väderstationer har många olika användningsområden t ex inom jordbruk, odling av t ex äpplen, potatis, lök m.m. Skidanläggningar och segelklubbar är också exempel på användare av Davis väderstationer.  

väderstation inom odlingInom jordbrukssektorn används ofta väderstationerna för mätning av temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning och de kompletteras ofta med givare för mätning av bladfuktighet, jordfuktighet och jordtemperatur. Ett stort antal Davis väderstationer ingår i ett projekt där väderdata med temperatur, nederbörd, vind, bladfuktighet och jordfuktighet samlas in och skickas via internetanslutning eller mobil dataanslutning till ett företag för bearbetning. Som ett resultat av detta skapas prognoser för skorv, rönnbärsmal, äpplevecklare där sedan varningar skickas till de odlare där risk för t ex skorv eller rönnbärsmal uppstår. De kan då sedan snabbt vidta åtgärder i sin odling.

Ytterligare användningsområden är segelklubbar där vindhastighet och vindriktning är de primära mätvärdena. Hamnanläggningar använder väderstationer för information till ankommande och avgående fartyg för att få rådande väderdata i realtid.

Privatpersoner med ett uttalat väderintresse är också vanliga användare av våra väderstationer. 

Har du frågor om väderstationerna som finns i vår webshop vaderstationer.se är du välkommen att kontakta oss via mail info@elji.se eller telefon 0304-669950. 

Företagsuppgifter:
ELJI Elektronik
Säbyvägen 79
471 93 Kållekärr
Tel 0304-669950
Org.nr 530808-5173
Hemsida: https://elji.se
Epost: info@elji.se